Uncategorized

UJIAN HAFALAN MATAN AL JAZZARY

Matan Al Jazary merupakan salah satu kitab tajwid yang popular di kalangan pesantren. Matan ini, disusun oleh pengarang dalam bentuk […]